Samlerapportering udbredes til alle kommuner

25-01-2019

I løbet af foråret inviterer Styrelsen for Patientsikkerhed de første kommuner til at implementere samlerapportering af utilsigtede hændelser i forbindelse med sundhedsfaglig behandling og pleje.

Mange patientsikkerhedsmæssige problemer, herunder utilsigtede hændelser, løses bedst lokalt. En utilsigtet hændelse kan fx være, at en borger bliver ved med at falde på lørdage, fordi vikaren stiller rollatoren ved døren i stedet for ved siden af sengen, som det faste personale plejer at gøre. Eller at en borger ikke får sin medicin om mandagen, fordi den skal gives, mens borgeren er på det lokale aktivitetscenter.

Samlerapportering er en nem og hurtig måde at rapportere utilsigtede hændelser på. Især hændelser vedrørende fald eller medicin, der ikke er givet, egner sig til at blive samlerapporteret. Dermed kan samlerapportering bidrage til at fremme den lokale læring og sikre bedre patientsikkerhed i hele landet.

Metoden er allerede pilotafprøvet i 10 kommuner med positive erfaringer til følge, og derfor bliver samlerapportering nu udbredt til alle landets kommuner. Formålet er at skabe mere læring på en måde, der passer til hverdagen i det kommunale sundhedsvæsen.

"Jo nemmere det bliver at rapportere utilsigtede hændelser, jo mere tid frigives til det lokale læringsarbejde. Samlerapportering vil give kommunerne bedre mulighed for at arbejde lokalt med patientsikkerheden og vil derfor bidrage til bedre patientsikkerhed til alle de borgere, kommunen behandler," siger overlæge og kontorchef i Styrelsen for Patientsikkerhed Lena Graversen.

Styrelsen for Patientsikkerhed gennemførte i 2017 pilotprojektet ’Samlerapportering’ i samarbejde med 10 kommuner. Formålet var at undersøge, om samlerapportering til Dansk Patientsikkerhedsdatabase (DPSD) kunne skabe kortere læringsloops og mere kvalitet i det lokale læringsarbejde, samtidig med at det blev lettere at rapportere utilsigtede hændelser. Styrelsen for Patientsikkerhed samarbejder med KL om den nationale implementeringsstrategi. Implementeringen påbegyndes i foråret 2019. Der vil blive tale om en implementering i etaper, så kommunerne instrueres grundigt i, hvordan man får det største læringsudbytte af den nye rapporteringsmetode. Kommunerne vil snarest modtage mere information og blive inddraget i implementeringsprocessen.