OBS-meddelelse: Tvivl om doseringen ved skift mellem Tresiba® insulinpenne

26-02-2019

Styrelsen for Patientsikkerhed har i utilsigtede hændelser og via henvendelser erfaret, at der er risiko for doseringsfejl ved brugen af insulinpennen Tresiba® FlexTouch®.

Hvad er det, der fører til fejldoseringer med Tresiba® FlexTouch®?

Tresiba® FlexTouch® adskiller sig fra andre insulinprodukter ved, at den findes i to styrker, henholdsvis 100 IE/ml og 200 IE/ml. Ved skift mellem de to styrker kan der opstå tvivl om doseringen og dermed risiko for fejldosering. Dosis i antal enheder skal ikke omregnes, hvis der sker et skift fra én styrke til en anden. Den intelligente dosistæller er designet, så antallet af enheder, der vises i dosistællerens vindue, er den reelle dosis i enheder – uanset styrken af Tresiba® FlexTouch®.

OBS-meddelelsen er sendt til abonnenter på styrelsens OBS-meddelelser, til regionerne og kommunerne att. Kvalitetsenhederne samt regionale og kommunale risikomanagere, mærket "til alle, der håndterer insulin (hospitaler, almen praksis, plejehjem og hjemmepleje m.fl.)" samt til Apotekerforeningen og Diabetesforeningen.

Læs hele OBS-meddelelsen om tvivl om doseringen ved skift mellem Tresiba® insulinpenne