Webinar om ændringer i Dansk Patientsikkerhedsdatabase

Bliv opdateret om de ændringer i Dansk Patientsikkerhedsdatabase, der trådte i kraft den 11. januar 2022.

Den 11. januar 2022 trådte flere ændringer i kraft i Dansk Patientsikkerhedsdatabase. Det blev bl.a. nemmere at rapportere en utilsigtet hændelse, klassificeringen af hændelserne blev flyttet fra rapportør til sagsbehandler, og over 5.000 kommunale behandlingssteder blev tilgængelige i lokationsopslaget.

Styrelsen for Patientsikkerhed afholdt derfor to webinarer:

  • ét for kommunale sagsbehandlere
  • ét for regionale sagsbehandlere

Webinar for kommunale sagsbehandlere

Webinaret for regionale sagsbehandlere