Temadag om sikkerhed for patienter og sundhedspersonale under COVID-19

Torsdag den 17. september 2020 holdt vi temadag om sikkerhed for patienter og sundhedspersonale under COVID-19. Se optagelser fra dagen.

På WHO's Internationale Patientsikkerhedsdag den 17. september 2020 afholdt Styrelsen for Patientsikkerhed en virtuel temadag om erfaringer fra arbejdet med patientsikkerhed under COVID-19-pandemien. Temadagen henvendte sig til ledere, risikomanagere og andet sundhedspersonale, der beskæftiger sig med patientsikkerhed.

WHO's Internationale Patientsikkerhedsdag

Hør Anette Lykke Petri, konstitueret direktør i Styrelsen for Patientsikkerhed, og Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen, fortælle om den internationale patientsikkerhedsdag. 

COVID og rapportering

Hvad ved vi fra rapporterede utilsigtede hændelser?

Janet Johannessen, oversygeplejerske og projektleder i Styrelsen for Patientsikkerhed, fortæller, hvad vi indtil nu har lært af utilsigtede hændelser relateret til COVID-19.

Se præsentationen fra oplægget

 

COVID og beredskab

At være sundhedsmedarbejder under COVID-19 - en ansats historie

Louise Lauridsen, 1. reservelæge i Region Hovedstaden og Bell Møller, sygeplejerske i Center for Kræft og Sundhed, Københavns Kommune, fortæller om deres tid i COVID-beredskabet.

Hent oplægget "Fra samfundsmediciner til check-point læge"

Hent oplægget "En sygeplejerskes fortælling"

COVID og psykosocial beredskab

Reaktioner hos medarbejdere under COVID-19. Hvordan passer man på sig selv og hinanden? Det psykosociale beredskab i Region Nordjylland

Jan Mainz, professor og direktør for patientforløb og kvalitet ved Aalborg Universitetshospital, Christina Mohr Jensen, psykolog, Ph.D., og Juki Kataoka Sørensen, arbejds- og organisationspsykolog fortæller om det psykosociale beredskab.

Hent præsentationen fra oplægget

COVID og medarbejdertryghed

"Buddy-ordningen" – tryghed gennem systematisk evaluering og makker-ordninger

Thomas Bech Lunen, overlæge, Sjællands Universitetshospital i Køge, fortæller, hvordan buddy-ordninger og systematisk evaluering kan øge trygheden blandt medarbejdere i sundhedsvæsenet.

Hent præsentationen fra oplægget

COVID og ledelse

Ledelse og organisering i en krisetid

Charlotte Fuglesang, plejefaglig direktør på Regionshospital Nordjylland, fortæller om tiden, da COVID-19 ramte Danmark, og regionshospitalet på få dage måtte omorganisere og uddanne medarbejdere til varetagelse af nye opgaver.

Hent præsentationen fra oplægget

At være patient under COVID-19

COVID og UTH

Utilsigtede hændelser – hurtig læring og formidling, straksanalyser m.m.

Dorthe Leth, Risikomanager, Aarhus Universitetshospital 

Hent præsentationen fra oplægget

Da de svageste pludselig skulle være de stærkeste

Mia Kristina Hansen, 2. næstformand i SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed, fortæller om sine erfaringer fra arbejdet med psykisk sårbare borgere under COVID-19.

COVID og andre patienter

Når fokus er på COVID-19: Hvad med behandling og pleje af andre patienter?

Mads Koch Hansen, lægelig rådgiver og konsulent, fortæller om balancen mellem behandling og pleje af COVID-19-patienter og andre patienter.

Hent præsentationen fra oplægget

COVID og tryksår

Forebyggelse og behandling af tryksår på intensivt pandemiafsnit

Camilla Leerskov Sørensen, tryksårssygeplejerske, og Keld Villadsen, forflytningsinstruktør, Region Nordjylland, fortæller om behandling og forebyggelse af tryksår hos både patienter og personale.

Hent præsentationen fra oplægget

COVID og Infektionshygiejne

Infektionshygiejne under COVID-19

Nina Ank, specialeansvarlig overlæge i Infektionshygiejnen, Region Nordjylland, fortæller om arbejdet med infektionshygiejne under en pandemi.

Hent præsentationen fra oplægget

COVID og telemedicin

Telemedicin - er det for alle?

Anne Kaltoft, adm. direktør i Hjerteforeningen, deler de erfaringer, Hjerteforeningen har gjort sig under COVID-19, med hensyn til bl.a. telemedicin.

Hent præsentationen fra oplægget