Temadag om patientsikkerhed for mødre og nyfødte

Torsdag den 17. september 2021 afholdt vi en online temadag med fokus på mødre og nyfødte i anledning af WHO's Internationale Patientsikkerhedsdag.

Temadagen bød på sundhedsfaglige oplæg om bl.a. igangsættelse af fødsler, hjemmefødsler og sikker medicinering af børn. Temadagen henvendte sig til sundhedsfaglige, ledere og risikomanagere, der interesserer sig for patientsikkerhed for mødre og nyfødte.

Graviditet og fødsel

Velkomst og introduktion til dagens program

Lena Graversen, overlæge og enhedschef i Styrelsen for Patientsikkerhed byder velkommen og taler om Igangsættelse af fødsler: Utilsigtede hændelser ved brug af Angusta.

Graviditet og fødsel

Igangsættelse af fødsler

Mette Kiel Smed, afdelingsjordemoder, Afdeling for graviditet, fødsel og barsel, Rigshospitalet og sagkyndig i Sundhedsstyrelsen.

Graviditet og fødsel

Forebyggelse af infektioner med gruppe B-streptokokker (GBS)

Rikke Bek Helmig, overlæge, ph.d., Gynækologisk-Obstetrisk afdeling, Aarhus Universitetshospital.

Graviditet og fødsel

Fødselsudkommet for mor og barn samt indsats for at reducere sphincterrupturer med tal fra den nationale database

Charlotte Brix Andersson, ph.d.-studerende og overlæge, Dansk Center for Klinisk Sundhedstjenesteforskning og Aalborg Universitetshospital/Thisted.

Graviditet og fødsel

Patientsikkerhed ved hjemmefødsler

Tina Lysgaard, jordemoder, næstformand for Hjemmefødselsordning Sjælland.

Graviditet og fødsel

Projekt "Sikre fødsler"

Rikke Hollesen, chefkonsulent og tidligere projektleder for "Sikre fødsler", Dansk Selskab for Patientsikkerhed og Charlotte Wilken-Jensen, ledende overlæge, Gynækologisk og Obstetrisk Afdeling, Amager Hvidovre Hospital.

Læring fra tilsyn

Observationer på føde- og jordemoderområdet fra det sundhedsfaglige tilsyn

Mette Jørgensen, jordemoder og cand.scient.san.publ., Styrelsen for Patientsikkerhed.

Den første tid

Samsovning og forebyggelse af vuggedød

Annette Poulsen, sundhedsplejerske, MSP, CNO i Sundhedsstyrelsen.ital.

Den første tid

Gulsot

Dorte Fischer, sundhedsplejerske, næstformand i Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker.

Den første tid

Opsporing af gulsot hos nyfødte

Vibeke Brix Christensen, overlæge på BørneUngeAfdelingen og Afdeling for Børn og Unge med Kirurgiske Sygdomme i Juliane Marie Centret, Rigshospitalet.

Den første tid

Blodsukkermåling på nyfødte i risiko for hypoglykæmi

Henriette Hintz, kvalitets-  og udviklingsjordemoder, Gynækologisk/obstetrisk afdeling, Hvidovre Hospital.

Sikker medicinering af gravide og små børn

Udvikling og godkendelse af medicin til børn i EU

Nanna Borup Johansen, afdelingslæge, ph.d., Medicinsk Evaluering og Biostatistik i Lægemiddelstyrelsen og medlem af EMA’s pædiatriske komité.

Sikker medicinering af gravide og små børn

Behov for større sikkerhed af medicin for børn og unge

Pernille Skovby, sygeplejerske, MKS, National Koordinator for Dansk Pædiatrisk Medicinsknetværk (DanPedMed) og Juliane Marie Centret, BørneUngeAfdelingen, Rigshospitalet.

Sikker medicinering af gravide og små børn

Sikker medicinering af små børn

Christina Gade, afdelingslæge, ph.d., Klinisk Farmakologisk Afdeling på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Sikker medicinering af gravide og små børn

Brug af lægemidler inden, under og efter graviditet

Jon Trærup Andersen, overlæge, ph.d., Klinisk Farmakologisk Afdeling, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.

Afrunding

Opsamling og afrunding på dagen

Anette Lykke Petri, overlæge, ph.d. og direktør for Styrelsen for Patientsikkerhed.