×

EU-sygesikring

Opdateret 8. december 2015

Vi vejleder om din ret til behandling i EU/EØS-lande og Schweiz

Din ret til behandling i EU/EØS-lande og Schweiz afhænger af:

  • om du får behov for behandling under et ophold i et andet EU/EØS-land eller Schweiz (det blå EU-sygesikringskort)
  • om du bor i et andet EU/EØS-land eller Schweiz og er sygesikret i Danmark fx som grænsearbejder eller modtager af dansk pension
  • om du søger behandling i et andet EU/EØS-land og efterfølgende ønsker tilskud efter danske regler eller
  • om du søger oplysning om muligheden for at få behandling i Danmark

EU-landene:

Belgien, Bulgarien, Cypern (den græske del), Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Luxemborg, Malta, Nederlandene (Holland), Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien og Nordirland (UK), Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Østrig.

EØS-landene:

  • EU-landene
  • Norge
  • Island
  • Liechtenstein

Reglerne gælder også for Schweiz