Styrelsen for Patientsikkerheds årsrapport 2023

22-03-2024

Årsrapporten vedrører Styrelsen for Patientsikkerheds aktiviteter, regnskab og målrapportering vedrørende de faglige resultater for 2023.

Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Styrelsen for Patientsikkerhed, CVR nr. 3710 5562, er ansvarlig for, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2023.