Erfaringsopsamling fra sundhedsfaglige tilsyn på tandklinikker 2023

20-03-2024

I 2023 blev der gennemført 65 udgående sundhedsfaglige tilsyn på tandklinikker. Resultaterne fra tilsynene viser generelt en høj standard, men der er fortsat behov for fokus på især røntgenoptagelser, medicin- og materialehåndtering samt rengøring på klinikkerne.

Tilsynene omfattede private og kommunale tandlægeklinikker og tandplejerklinikker.

De målepunkter, som var opfyldt på flest af de tandklinikker, hvor de var relevante, handlede om: 

  • Instruktion og tilsyn ved benyttelse af medhjælp
  • Medicinsk anamnese
  • Informeret samtykke til behandling

De målepunkter, der hyppigst gav anledning til anmærkninger, handlede om: 

  • Røntgenoptagelser
  • Medicin- og materialehåndtering
  • Daglig rengøring på klinikken

Læs hele erfaringsopsamlingen fra sundhedsfaglige tilsyn på tandklinikker i 2023