Rapport over blodområdet for 2019

28-04-2020

Denne rapport over blodproduktområdet for 2019 indeholder oplysninger om landets fem blodcentres tappevirksomhed. Den beskriver bl.a. antal af bloddonorer, fuldblods- og plasmaferesetapninger, udviklingen i antallet af transfusioner, anvendelsesprofiler for henholdsvis erytrocyt-, trombocyt- og plasmaenheder og mængden af plasma leveret til viderefremstilling af plasmaderivater (immunglobulin til intravenøs/subkutan anvendelse og albumin), som er lægemidler.

Derudover indeholder redegørelsen et afsnit om fund af smittemarkører samt alvorlige bivirkninger og alvorlige utilsigtede hændelser, som regionerne har pligt til at indberette til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Læs rapport over blodområdet for 2019