Bupivacain må ikke gives intravaskulært

12-09-2017

På seks måneder har Styrelsen for Patientsikkerhed modtaget fire rapporter om utilsigtede hændelser, hvor patienter har fået det lokalbedøvende middel bupivacain intravaskulært. Bupivacain må ikke gives intravaskulært (direkte i et blodkar), men skal administreres enten epiduralt (i rummet mellem rygmarvshinde og kranie) eller som lokalbedøvelse. Det kan forårsage forgiftning, hvis midlet bliver givet intravaskulært.

Bupivacain må ikke gives intravaskulært (direkte i et blodkar), men skal administreres enten epiduralt (i rummet mellem rygmarvshinde og kranie) eller som lokalbedøvelse. Det kan forårsage forgiftning, hvis midlet bliver givet intravaskulært.

Case

En patient skal både have antibiotika intravaskulært og bupivacain i smertekateter. Sygeplejersken går ind til den smerteklagende patient med begge præparater, og starter med intravaskulært at give det, han tror er antibiotika. Da sygeplejersken læser på det andet præparats label, ser han, at der i stedet er givet bupivacain i venekateteret. Patienten er i en periode ukontaktbar.

Casen er konstrueret ud fra utilsigtede hændelser rapporteret til Dansk Patientsikkerhedsdatabase.

Giv aldrig bupivacain intravaskulært

Når du påbegynder en behandling med bupivacain, skal du være opmærksom på, at bupivacain ikke må administreres intravaskulært.

Bupivacain kan, ligesom andre lokalbedøvende lægemidler, forårsage akut toksicitet i centralnerve- og hjertekarsystemet ved høje plasmakoncentrationer i blodet.

Hvis bupivacain gives intravaskulært, kan det i værste fald forårsage pludseligt kredsløbskollaps og død.

Vær opmærksom på risikosituationerne

Analyser af de utilsigtede hændelser viser, at nogle situationer øger risikoen for, at du fejladministrerer bupivacain:

  • Når patienten har flere katetre, som kan forveksles. Fx hvis patienten både har et perifert venekateter (PVK) og et epiduralkateter.
  • Når der samtidig håndteres flere lægemidler, som skal administreres forskelligt.

For at øge patientsikkerheden ved behandling med bupivacain er det vigtigt, at du sikrer dig, at det rigtige lægemiddel gives i det rigtige kateter. Kontrollér, hvilket lægemiddel du skal til at give patienten. Kontroller dernæst kateteret, inden lægemidlet gives. Forsøg om muligt at mærke kateter eller slanger til pumpe, så man let kan skelne mellem indgiftsveje.

Fakta

Utilsigtet intravaskulær injektion af bupivacain kan i løbet af sekunder eller minutter forårsage umiddelbare systemtoksiske reaktioner.

Hvis der opstår tegn på akut systemisk toksicitet, skal indgift af bupivacain afbrydes øjeblikkeligt, og CNS-symptomer (CNS-depression, kramper) skal behandles omgående med passende support af luftveje og åndedræt og administration af antikonvulsivt lægemiddel.

Ved kardiovaskulære symptomer (hypotension, bradykardi) bør der gives en vasopressor (helst med inotrop effekt) som f.eks. efedrin 5-10 mg i.v., og om nødvendigt skal denne dosis gentages efter to til tre minutter.

Det kan desuden være nødvendigt at tilføre væske intravaskulært. Efedrindosis til børn skal tilpasses alder og vægt.

Hvis der opstår kredsløbskollaps, skal der omgående igangsættes genoplivning*.

*Produktresumé for Bupivacain SAD, injektionsvæske, opløsning. 7. juli 2015.