Vær opmærksom på sammenklapning af lunger efter akupunktur

02-10-2017

Praktiserende læger, visitation og vagtlæger skal være opmærksomme på, at patienter, som henvender sig med vejrtrækningsproblemer eller brystsmerter efter akupunktur, kan have pneumothorax og bør udredes.

Styrelsen for Patientsikkerhed har i både utilsigtede hændelser, ved tilsyn og i klagesager set eksempler på, at patienter har fået pneumothorax (ensidig eller dobbeltsidig sammenklapning af lunge) som følge af akupunktur. I flere af eksemplerne er pneumothorax blevet overset ved første kontakt til læge.

Case

En patient bliver behandlet med akupunktur i skulder og brystregion. Senere på dagen kontakter patienten akupunktøren på grund af åndenød og utilpashed. Akupunktøren henviser patienten til egen læge, som henviser patienten videre til akutmodtagelsen med mistanke om pneumothorax. Patienten får taget røntgenbillede af brystkassen, og pneumothorax bekræftes.

Casen er konstrueret ud fra utilsigtede hændelser rapporteret til Dansk Patientsikkerhedsdatabase.

Læring

Pneumothorax er en kendt komplikation til akupunktur i bryst-, skulder- og halsregionen. Risikoen er størst, når patienten er tynd, eller når der er tale om et barn. For begge typer patienter gør det sig gældende, at afstanden fra hud til lunge er relativt lille. Akupunktør skal være opmærksom på denne risiko og informere patienten grundigt inden behandlingen – gerne både mundtligt og skriftligt.

Hvis en patient får brystsmerter eller vejrtrækningsbesvær under eller efter behandling med akupunktur mod brystkassen, bør patienten udredes for pneumothorax.

Målgruppe

Praktiserende læger, speciallæger, akutmodtagelser, vagtlæger, akuttelefoner, akupunktører, kiropraktorer, smerteklinikker, fysioterapeuter og alternative behandlere.