Bevidst overdosis med cyclizin (Gotur og Marzine®)

13-06-2017

Styrelsen for Patientsikkerhed har identificeret fire utilsigtede hændelser i Dansk Patientsikkerhedsdatabase, hvor det sløvende antihistamin cyclizin er blevet anvendt til selvmordsforsøg blandt yngre kvinder. OBS-meddelelsen henvender sig til sundhedspersonale på akutmodtagelser.

I en hændelse resulterede overdoseringen i dødsfald. I en anden hændelse har en patient over en periode gentagne gange bevidst indtaget en overdosis af cyclizin. Giftlinjen har set tilsvarende tilfælde og en generel stigning i henvendelser om overdosering med cyclizin de seneste år.

Vær opmærksom

Som kliniker bør du være opmærksom på, at cyclizin er blevet anvendt til selvmordsforsøg. Hændelser fra både Dansk Patientsikkerhedsdatabase og Giftlinjen indikerer, at samme patient gentagne gange kan forsøge sig med overdosering af cyclizin.

Den korrekte dosis for børn mellem 6 og 12 år er 25 mg højst tre dagligt. For voksne og børn over 12 år er dosis 50 mg højst tre gange dagligt. Potentielt toksisk dosis, hvor der anbefales sygehusbesøg, er mere end 5 mg/kg legemsvægt for børn og voksne.

Giftlinjen har udarbejdet en vejledning (et action card) til rådgivning om forgiftninger med cyclizin, som kan rekvireres ved at ringe til Giftlinjen på telefon 82 12 12 12.

Fakta

Cyclizin har en kvalmestillende effekt og anvendes mod transportsyge. Det kan købes i håndkøb under navnene Gotur og Marzine®. Lægemidlet er ikke apoteksforbeholdt, og kan derfor købes i blandt andet kiosker og supermarkeder. Lægemiddelstyrelsen overvåger salget og bivirkningerne af de sederende antihistaminer, og det vil indgå som en del af deres arbejde med hvilke der lægemidler, der skal være tilgængelige som håndkøb.

En almindelig bivirkning for cyclizin er døsighed. Ved akut forgiftning er symptomerne døsighed og svimmelhed. I højere doser kan symptomerne desuden være ophidselse, desorientering, bevidsthedssvækkelse, hallucinationer, angst, høj puls, shock og kramper.

Alkohol samt medicin mod angst, søvnløshed og psykoser forstærker den sederende virkning af cyclizin. Desuden bør man være ekstra observant ved børn, ældre over 65 år og patienter med leverinsufficiens, som har indtaget cyclizin i større doser.

Referencer
Produktresumé for Marzine, tabletter. Citeret 25. april 2017.
Giftlinjens action card for cyclizin. Giftlinjen 2016.