Lempelse af besøgsrestriktioner på blandt andet plejehjem og sygehuse (COVID-19)

11-06-2020

Ny bekendtgørelse fra Sundheds- og Ældreministeriet lemper de tidligere besøgsrestriktioner på bl.a. plejehjem og sygehuse. Styrelsen for Patientsikkerhed har derfor i dag udstedt nye påbud.

Besøgsrestriktionerne for plejehjem, plejeboliger, aflastningspladser samt sygehuse og klinikker er blevet ændret i en ny bekendtgørelse fra Sundheds- og Ældreministeriet. På den baggrund har Styrelsen for Patientsikkerhed i dag udstedt nye påbud om besøgsrestriktioner til kommunalbestyrelser, regionsråd og privathospitaler mv., som erstatter de påbud om besøgsrestriktioner, som styrelsen udstedte den 6. april 2020.

Ifølge de nye påbud skal regionsråd, kommunalbestyrelser og privathospitaler mv. indføre midlertidige restriktioner for besøg på plejehjem, sygehuse mv., når det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme smittespredning med COVID-19.

De midlertidige besøgsrestriktioner indebærer, at:

  • besøg på plejehjem så vidt muligt skal foregå på udendørsarealer
  • beboere eller patienter, som af helbredsmæssige årsager eller på grund af de fysiske rammer, ikke kan modtage besøg udenfor, nu kan have besøg indendørs af 1-2 faste besøgspersoner.

"De nye påbud er udtryk for en afvejning af på den ene side at anerkende og respektere beboere og patienters krav på og ønske om livskvalitet, og på den anden side fortsat at have stor respekt for COVID-19. Vi må hele tiden have med i overvejelserne, at en stor del af de COVID-19-relaterede dødsfald, vi har set i Danmark, er sket på plejehjem, og derfor er det vigtigt at opretholde visse restriktioner for besøg, hvor sårbare borgere er, nemlig på plejehjem, sygehuse og lignende," siger konstitueret direktør for Styrelsen for Patientsikkerhed, Anette Lykke Petri.