Årsberetning for Dansk Patientsikkerhedsdatabase 2019

03-06-2020

I årsberetningen for Dansk Patientsikkerhedsdatabase 2019 er der bl.a. fokus på utilsigtede hændelser i forbindelse med medicinhåndtering. Viden fra de rapporterede hændelser har biddraget til en lang række indsatser på medicinområdet, bl.a. en informationskampagne målrettet til sundhedspersoner.

I årsberetningen for Dansk Patientsikkerhedsdatabase 2019 kan man læse om, at rapporterede utilsigtede hændelser har været afsæt for en lang række af Styrelsen for Patientsikkerheds indsatser og samarbejder i 2019. I 2019 har styrelsen fokuseret meget på håndtering af medicin.

Fokus på håndtering af medicin

Styrelsen for Patientsikkerhed udgav i 2019 en opdateret pjece om medicinhåndtering, en ny epikrise-vejledning, hvor overleveringen af medicinoplysninger var et væsentligt fokuspunkt, vi afholdt temadage om medicinhåndtering og lancerede sammen med promedicin.dk en kampagne om risikosituationslægemidler med små film målrettet til sundhedspersoner, der håndterer risikosituationslægemidler til daglig.

Dansk Patientsikkerhedsdatabase er centralt fundament for patientsikkerheden

I 2019 blev i alt 222.289 rapporter om utilsigtede hændelser afsluttet i Dansk Patientsikkerhedsdatabase.

"Rapporterede utilsigtede hændelser udgør fundamentet for en stor del af patientsikkerhedsarbejdet i det danske sundhedsvæsen. Rapporteringerne fra både sundhedspersonale, patienter og pårørende har indflydelse på mange niveauer, lige fra patientsikkerhedsperspektivet i overordnede systemer som Fælles Medicinkort (FMK) til håndteringen af medicin for den enkelte beboer på et plejecenter. Derfor samarbejder vi i Styrelsen for Patientsikkerhed løbende med kommuner og regioner om at udvikle og forbedre rapporteringsordningen, så vi i sundhedsvæsenet rapporterer alt det væsentlige, som andre kan lære af, på den mest enkle måde," siger Anette Lykke Petri, konstitueret direktør i Styrelsen for Patientsikkerhed.

Læs mere i årsberetningen for Dansk Patientsikkerhedsdatabase 2019

Se mere om rapporteringsordningen