Sikkerhed for sundhedspersoner er sikkerhed for patienter

17-09-2020

COVID-19 har sat alle i en ekstraordinær situation – ikke mindst patienter og sundhedspersonale verden over. Det danske sundhedsvæsen har allerede gjort sig mange erfaringer under COVID-19. Dem kan du læse om i "Sikkerhed for sundhedspersoner er sikkerhed for patienter – en vidensopsamling om erfaringer fra COVID-19".

"Sikkerhed for sundhedspersoner er sikkerhed for patienter – en vidensopsamling om erfaringer fra COVID-19" er udgivet i forbindelse med WHO’s Internationale Patientsikkerhedsdag 17. september 2020, som med overskriften "Safe Health Worker – Safe Patients" har fokus på sundhedspersonalets sikkerhed som en forudsætning for patienternes sikkerhed.

Utilsigtede hændelser under COVID-19 –hvad har vi lært?

I vidensopsamlingen kan du læse om de mønstre og tendenser, der har vist sig i utilsigtede hændelser relateret til COVID-19-situationen. Samtidig med, at sundhedspersonalet har opretholdt den daglige drift og håndteret alle de nye udfordringer, er der nemlig også blevet rapporteret utilsigtede hændelser. Det har betydet, at de benspænd og uforudsete begivenheder, der løbende er opstået, har kunnet bruges til at forbedre patienternes sikkerhed. 

I afsnittet beskriver vi en række risikoområder og giver indblik i nogle af de løsninger, som sundhedsvæsenet har iværksat for at løse udfordringerne.

Sikkerhed for personalet under COVID-19 – beretninger fra det danske sundhedsvæsen

Arbejdet med COVID-19 har stillet store krav til både sundhedsvæsenet i sin helhed og de enkelte sundhedspersoner. Både den øgede arbejdsbelastning, uforudsigelige arbejdsdage og smitterisiko er både psykisk og fysisk belastende for sundhedspersonalet.

Sundhedsvæsenet har sideløbende med behandlingen af patienter måttet oprette taskforces, uddanne medarbejdere til nye opgaver og arbejdet med at skabe et så trygt og sikkert arbejdsmiljø for personalet som muligt. Det kan du læse om i afsnittet "Sikkerhed for personalet under COVID-19 – beretninger fra det danske sundhedsvæsen".

Sikkerhed for patienter - beretninger fra det danske sundhedsvæsen

I afsnittet "Sikkerhed for patienter – beretninger fra det danske sundhedsvæsen" kan du læse om de mange aspekter, arbejdet med patientsikkerhed under COVID-19 indebærer. Patientsikkerhed er fx både hurtig sagsbehandling af utilsigtede hændelser, at sikre, at patienter med andre sygdomme end COVID-19 får den rette diagnose og behandling, og at patienter med COVID-19 ikke får tryksår under indlæggelse.

Læs vidensopsamlingen "Sikkerhed for sundhedspersoner er sikkerhed for patienter – en vidensopsamling om erfaringer fra COVID-19"