Øre-næse-halslæger: Erfaringsopsamling fra det sundhedsfaglige tilsyn 2019

07-09-2020

I 2019 gennemførte Styrelsen for Patientsikkerhed 32 sundhedsfaglige tilsyn med øre-næse-halslæger og tilknyttede anæstesilæger. 

Hvert enkelt tilsyn af de 32 tilsyn på området blev tilrettelagt, så vi gennemførte interview og journalgennemgang med både den praktiserende øre-næse-halslæge og den anæstesilæge, der var tilknyttet den pågældende praksis.

Tilsynene viste, at der generelt er et godt samarbejde og tydelige aftaler mellem øre-næse-halslæger og anæstesilæger. Der var gode arbejdsgange og patientsikre procedurer, og der var ingen uopfyldte målepunkter ved de 32 tilsyn på området.

Læs mere om de sundhedsfaglige tilsyn med øre-næse-halslæger og tilknyttede anæstesilæger