Kiropraktorer: Erfaringsopsamling for det sundhedsfaglige tilsyn 2019

16-10-2020

I 2019 gennemførte Styrelsen for Patientsikkerhed 97 sundhedsfaglige tilsyn på kiropraktorområdet. Tilsynene viste, at der generelt er stor opmærksomhed på patientsikkerheden på området.

Resultaterne af tilsynene viser, at 22 behandlingssteder på kiropraktorområdet opfyldte samtlige målepunkter, og der var ingen problemer af betydning for patientsikkerheden. Ved 75 tilsyn konstaterede vi mindre problemer af betydning for patientsikkerheden.

 

Vi så ingen større eller kritiske problemer af betydning for patientsikkerheden ved tilsynsbesøgene på kiropraktorområdet, men en del steder mødte vi et behov for viden om patientsikkerhedsmæssige problemstillinger, bl.a. i forhold til journalføring og informeret samtykke. På visse behandlingssteder så vi mangler i forhold til hygiejne.

Læs hele opsamlingen om sundhedsfaglige tilsyn på kiropraktorområdet i 2019