Årsberetning for Dansk Patientsikkerhedsdatabase 2019

03-06-2020

I årsberetningen for Dansk Patientsikkerhedsdatabase 2019 er der bl.a. fokus på utilsigtede hændelser i forbindelse med medicinhåndtering. Årsberetningen for 2019 viser, at mere end 220.000 rapporter om utilsigtede hændelser blev afsluttet i databasen.

I årsberetningen for Dansk Patientsikkerhedsdatabase 2019 kan man læse om, at rapporterede utilsigtede hændelser har biddraget til en lang række indsatser på medicinområdet, bl.a. en informationskampagne målrettet til sundhedspersoner.

Læs årsberetningen for Dansk Patientsikkerhedsdatabase 2019