Styrelsen for Patientsikkerheds årsrapport 2019

03-07-2020

Årsrapporten vedrører Styrelsen for Patientsikkerheds aktiviteter, regnskab og målopfyldelse af resultatkontrakt for 2019.

Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Styrelsen for Patientsikkerhed, CVR nr. 3710 5562, er ansvarlig for, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2019.

Læs hele årsrapporten for 2019