Sundhedsplejeområdet: Erfaringsopsamling fra det sundhedsfaglige tilsyn 2019

14-12-2020

I 2019 gennemførte Styrelsen for Patientsikkerhed 61 sundhedsfaglige tilsyn på sundhedsplejeområdet.

Tilsynene omfattede enheder under kommunale sundhedsplejeorganisation og private udbydere af sundhedspleje. I praksis vil det sige, at tilsynene blev gennemført ved interview og gennemgang af udvalgte patientjournaler med de enkelte sundhedsplejersker, men da der var tale om et organisationstilsyn, var det behandlingsstederne, der var genstand for tilsynet, ikke individuelle sundhedspersoner. 

Resultaterne af tilsynene viser, at der generelt ikke er alvorlige problemer med patientsikkerheden på sundhedsplejeområdet, men at der er behov for mere fokus på journalføring. Derudover var der visse steder brug for en større opmærksomhed på det informerede samtykke og på hygiejne. 

Læs alle erfaringerne fra tilsynsbesøgene i erfaringsopsamlingen om tilsyn på sundhedsplejeområdet