Kirurgiske sygehuse: Erfaringsopsamling for det sundhedsfaglige tilsyn i 2019

28-12-2020

I 2019 gennemførte Styrelsen for Patientsikkerhed 52 sundhedsfaglige tilsyn på sygehuse med særligt fokus på det kirurgiske område. Tilsynene omfattede akutsygehuse, der modtager og behandler kirurgiske patienter med tarmslyng, og vi aflagde tilsynsbesøg på fire typer afsnit: Akutmodtagelser, operationsafsnit, opvågning og kirurgiske sengeafsnit.

Generelt havde afsnittene gode, skriftlige instrukser, og der var gennemgående stabile, kliniske, patientsikre procedurer. Der var dog også visse af tilsynets målepunkter, der ikke var opfyldt på alle afsnit, bl.a. vedrørende diagnostik, indikation og plan for operative indgreb, sygeplejefaglig beskrivelse af patientens problemer, overvågning og vurdering af klinisk tilstand, præ-, per- og postoperativ behandling samt medicinordination og opfølgning.

Læs hele erfaringsopsamlingen fra de sundhedsfaglige tilsyn på sygehuse (kirurgi).