Asylcentre: Erfaringsopsamling for det sundhedsfaglige tilsyn i 2019

28-12-2020

I 2019 gennemførte Styrelsen for Patientsikkerhed ti sundhedsfaglige tilsyn med sundhedsklinikkerne på landets asylcentre.

De sundhedsfaglige tilsyn havde fokus på sårbare patienter og tog udgangspunkt i et sæt målepunkter, der bl.a. omhandlede ansvars- og kompetenceforhold, instrukser, journalføring, medicinhåndtering og medicinopbevaring samt indhentelse og videregivelse af helbredsmæssige oplysninger ved overflytning og overgange.

Erfaringerne fra tilsynene viser, at den største udfordring i forhold til patientsikkerheden på asylområdet er, at asylansøgere ikke har unikke CPR-numre. Brugen af ikke-unikke erstatnings-CPR-numre medfører en øget risiko for informationstab, manglende kontinuitet og forveksling ved overgange. Det er en problemstilling, som operatørerne af sundhedsklinikkerne ikke kan løse på egen hånd, og personalet på asylcentrenes sundhedsklinikker gør en stor, manuel indsats for at sikre overlevering af oplysninger.

Derudover har tilsynene vist, at der bør være fokus på instrukser, sygeplejefaglige optegnelser, medicinhåndtering og hygiejne på sundhedsklinikkerne på asylcentre.

Læs hele erfaringsopsamlingen fra tilsynene med sundhedsklinikker på asylcentre.