Databeskyttelse

Del sidens indhold med andre

Databeskyttelsesrådgiver 

Helle Ginnerup-Nielsen er databeskyttelsesrådgiver for Sundhedsministeriets koncern og har ansvaret for at rådgive om og overvåge databeskyttelsesområdet i Sundhedsministeriets departement og institutioner, dog med undtagelse af Lægemiddelstyrelsen, der har sin egen databeskyttelsesrådgiver. 

Databeskyttelsesrådgiveren fungerer som kontaktpunkt for tilsynsmyndigheden og for registrerede personer og kan kontaktes på databeskyttelse@sum.dk eller på tlf. 72 26 90 00. Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder eller har spørgsmål til behandlingen af oplysninger om dig, bør du dog i første omgang kontakte direkte.

Sådan behandler vi persondata

Vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med de gældende regler om databeskyttelse. Dette betyder, at du har en række rettigheder, som du kan gøre brug af samtidig med, at vi som myndighed skal overholde visse forpligtelser.

Vi går ind for gennemsigtighed, når det kommer til vores behandling af personoplysninger. Denne side er derfor udarbejdet både som en oversigt over dine rettigheder og vores forpligtelser, og samtidig beskriver den hvilke øvrige omstændigheder, der har betydning for vores databehandling og dine rettigheder. Vi opfordrer dig derfor til at læse videre, hvis du er interesseret i, hvordan vi behandler dine oplysninger. Hvis du er mere interesseret i dine rettigheder, kan du springe direkte til afsnittet af samme navn.

Vi behandler kun de oplysninger, der er nødvendige for at vi kan udføre vores opgaver. Styrelsen for Patientsikkerheds primære formål er at sikre, at det et trygt at være patient i det danske sundhedsvæsen. Vi behandler derfor en bred vifte af både personoplysninger og følsomme oplysninger. Dette inkluderer blandt andet helbredsoplysninger. Da stort set alle vores opgaver vedrører sundhedsvæsenet, er det nødvendigt for os i et vidt omfang at behandle følsomme helbredsoplysninger.

Vi behandler hovedsageligt oplysninger om sundhedspersoner og patienter med tilknytning til det danske sundhedsvæsen. Oplysningerne behandler vi eksempelvis i forbindelse med tildeling og fratagelse af autorisation, tilsyn med sundhedspersoner, indberetning af utilsigtede hændelser, opbevaring af patientjournaler mv. Du kan læse mere om, hvilke opgaver vi varetager i vores organisationsdiagram.

Du kan læse mere om, hvilke regler der gælder i databeskyttelsesforordningen og i databeskyttelsesloven. Du kan også se en oversigt over, hvilke regler der regulerer vores arbejde her.

Læs hele vores politik for databeskyttelse