×

Nyheder

Denne side rummer tidligere nyheder fra Sundhedsstyrelsen, Lægemiddelstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed fra før den 4. januar 2016. Fra og med denne dato vil der kun blive offentliggjort nyheder fra Styrelsen for Patientsikkerhed.
1 - 20 af 285 nyheder
 • Tilsyn: Højt niveau af patientsikkerhed hos fysioterapeuterne

  | 18. april 2018 |

  I 2017 har 74 privatpraktiserende fysioterapeuter fået tilsynsbesøg af Styrelsen for Patientsikkerhed. Tilsynsrækken viser, at behandlingsstederne overordnet holder et højt niveau, men at der i en del fysioterapeutklinikker er grund til at arbejde med journalføringen for at styrke patientsikkerheden, fx i forbindelse med behandlerskifte.

 • Uddannelse i fokus på tilsynskonference

  | 17. april 2018 |

  Den 25. konference i European Partnership for Supervisory Organizations – EPSO – er godt i gang i København. Styrelsen for Patientsikkerhed er sammen med Socialstyrelsen vært, når deltagerne over to dage dykker ned i årets tema, som er kompetenceudvikling.

 • Mød styrelsen på tandlægernes årsmøde

  | 9. april 2018 |

  12. og 13. april kan man møde Styrelsen for Patientsikkerhed på Scandefa-messen ved tandlægernes årskursus i Bella Center.

 • Kom til temadag om overgange i patientforløb

  | 5. april 2018 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed afholder temadag om patientovergange og de udfordringer, overgange i patientforløb kan medføre.

 • Workshop kickstarter eftersyn af instrukser til sikring af patientsikkerhed

  | 23. marts 2018 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed lægger hus til, når en bred skare af sundhedsfaglige organisationer mødes for at drøfte kravene til lokale ledelsers udarbejdelse af instrukser.

 • Sundhedsminister udnævner direktør for ny patientklagestyrelse

  | 22. marts 2018 |

  Det står nu fast, hvem der skal være direktør i den kommende Styrelsen for Patientklager. Det bliver den 50-årige Lizzi Krarup Jakobsen, som har flere års direktørerfaring fra bl.a. SKAT.

 • Forslag om ændring af regler for registrerings- og tilsynsordning

  | 21. marts 2018 |

  Et lovforslag med forslag til ændring af Styrelsen for Patientsikkerheds regler for registrerings- og gebyrordning for offentlige og private behandlingssteder er netop sendt i høring. Ændringerne drejer sig bl.a. om vagtlæger og frivillige.

 • Risiko for smitte med mæslinger i københavnsk daginstitution

  | 21. marts 2018 |

  En daginstitution i København har haft besøg af et barn med mæslinger. Derfor har Styrelsen for Patientsikkerhed orienteret alle forældre til børn i daginstitutionen om risiko for smitte.

 • Ingen tilsyn på sundhedscentre i 2018

  | 20. marts 2018 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed har tidligere meldt ud, at det risikobaserede tilsyn i 2018 vil omfatte sundhedscentre. Da sundhedscentre indeholder mange forskellige funktioner på tværs af landet, har styrelsen vurderet, at der ikke skal føres tilsyn specifikt på centrene.

 • Samlet dansk indsats for at undgå medicin-fejl

  | 19. marts 2018 |

  Den danske del af WHO Projektet ’Medicin uden skade’ lanceres 21. marts med bred opbakning fra det samlede danske sundhedsvæsen. Ambitionen er at øge patientsikkerheden ved medicinering.

 • Gode råd om kosmetisk kirurgi i udlandet

  | 15. marts 2018 |

  Inden du rejser til udlandet for at få en kosmetisk operation, gør du klogt i at undersøge dine rettigheder.

 • 981 organisatoriske tilsyn i 2017

  | 13. marts 2018 |

  I 2017 gennemførte Styrelsen for Patientsikkerhed knap 1000 tilsyn med danske behandlingssteder.

 • Kom til temadag om overgange i patientforløb

  | 12. marts 2018 |

  Sæt kryds i kalenderen 24. maj 2018, hvor Styrelsen for Patientsikkerhed afholder national temadag for risikomanagere om overgange i patientforløb.

 • Tandklinikker holder højt niveau

  | 6. marts 2018 |

  I 2017 har 99 tandklinikker haft tilsynsbesøg af Styrelsen for Patientsikkerhed, og tilsynsrækken viser, at klinikkerne overordnet holder et højt niveau, men at der på visse områder er basis for at sætte ind med opfølgende indsatser.

 • Forebyggende behandling til børn og personale efter meningokoksygdom i Nordstjernen i Brøndby

  | 19. februar 2018 |

  Alle børn og personale fra daginstitutionen Nordstjernen i Brøndby bliver tilbudt forebyggende behandling og efterfølgende vaccination, efter at to børn har fået kons

 • Patienter kan få genoptaget sager om tilbagebetaling af patienterstatninger

  | 16. februar 2018 |

  Patienter kan få deres sag om tilbagebetaling af en udbetalt erstatning for en behandlings- eller lægemiddelskade genoptaget.

 • Sikker håndtering af tandlæge-patienter i antitrombotisk behandling

  | 15. februar 2018 |

  Når tandlæger behandler patienter i antitrombotisk behandling, kan der være brug for at tage nogle særlige forholdsregler. Derfor har styrelsen for Patientsikkerhed udgivet en guide til området.

 • Invitation til forskere: Dialogmøde om utilsigtede hændelser

  | 12. februar 2018 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed inviterer interesserede forskere til dialogmøde om potentialet for forskning i data om utilsigtede hændelser fra Dansk Patientsikkerhedsdatabase.

 • Seks gode råd til skiferien

  | 9. februar 2018 |

  Hvis du skal på skiferie, bør du få styr på dine forsikringer - ellers kan sygdom blive en dyr fornøjelse. Følg disse gode råd, hvis du vil undgå en ekstraregning.

 • Løsningsmodeller for registrering af frivillige

  | 1. februar 2018 |

  Den 24. januar 2018 havde Styrelsen for Patientsikkerhed inviteret en række organisationer fra det frivillige Danmark til at drøfte udfordringerne med registrering af behandlingssteder, der benytter frivillig arbejdskraft. Der blev blandt andet talt om muligheden for en bagatelgrænse.