×

Nyheder

Denne side rummer tidligere nyheder fra Sundhedsstyrelsen, Lægemiddelstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed fra før den 4. januar 2016. Fra og med denne dato vil der kun blive offentliggjort nyheder fra Styrelsen for Patientsikkerhed.
1 - 20 af 216 nyheder
 • Målepunkter for fysioterapeuter er klar

  | 28. juni 2017 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed har nu offentliggjort de faglige målepunkter, der i 2017 danner rammen om de risikobaserede tilsyn hos privatpraktiserende fysioterapeuter.

 • 1. juli er det slut med lægetjek for ældre bilister

  | 23. juni 2017 |

  Nu udgår det obligatoriske lægetjek for bilister, som er 75 år og derover. I stedet forpligtes lægerne på at holde et ekstra godt øje med de ældre patienter og anvende muligheden for at udstede et lægeligt kørselsforbud.

 • Fortsat høj sikkerhed med donorblod

  | 16. juni 2017 |

  Der er fortsat meget høj sikkerhed for, at der ikke overføres smitsomme sygdomme, når der doneres og modtages blod i Danmark, viser ny redegørelse.

 • Ny rapport: Færre sundhedspersoner får alvorlig kritik

  | 15. juni 2017 |

  Færre klager over behandling i sundhedsvæsenet ender med at blive afgjort med en alvorlig kritik af sundhedspersonalet, viser den nye årsberetning fra Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn.

 • Se temaerne for næste års risikobaserede tilsyn

  | 14. juni 2017 |

  Medicinering og overgange i patientforløb bliver temaerne for det risikobaserede tilsyn i 2018.

 • OBS-meddelelse: Vær opmærksom på bevidst overdosis med cyclizin

  | 13. juni 2017 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed har i dag udsendt en OBS-meddelelse om bevidst overdosis med Cyclizin. Styrelsen for Patientsikkerhed har identificeret fire utilsigtede hændelser i Dansk Patie

 • Kom og mød os på Folkemødet 2017

  | 7. juni 2017 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed er på Folkemødet igen i år. Her sætter vi fra den 15. til den 18. juni fokus på patientsikkerhed, når vi gennem 11 debatter diskuterer og quizzer om patientsikkerhed fra et væld af vinkler.

 • Har du pakket det blå sygesikringskort?

  | 7. juni 2017 |

  Husk at få det blå sygesikringskort med på sommerferien i Europa. Her er, hvad du skal vide om kortet.

 • Præcisering af regler om danskkundskaber for tredjelandsansøgere

  | 7. juni 2017 |

  Folketingets Ombudsmand har i en udtalelse af 8. februar 2017 udtalt kritik af styrelsens fortolkning og anvendelse af de daværende krav til danskkundskaber i § 2, stk. 1, nr. 2, i bekendtgørelse nr.

 • OBS-meddelelse: Vær opmærksom ved brug af Chlordiazepoxid

  | 6. juni 2017 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed har i dag udsendt en OBS-meddelelse om chlordiazepoxid ved akut behandling af alkoholabstinens.

 • Ordination og overgange skyld i alvorlige AK-fejl

  | 31. maj 2017 |

  Der sker mange fejl, når patienter får blodfortyndende medicin. Et nyt studie af moderate, alvorlige og dødelige utilsigtede hændelser viser, at det især er patientovergange og fejlordinationer fra lægerne, der skaber problemer.

 • Værd at vide om tilsyn med fodterapeuter

  | 19. maj 2017 |

  I forbindelse med det risikobaserede tilsyn får en række fodterapeuter for første gang tilsynsbesøg. En række af de faglige spørgsmål, som det indtil videre har givet anledning til, er nu samlet i en oversigt.

 • Sådan oplevede et bosted at have tilsyn

  | 18. maj 2017 |

  De første tilsyn med bosteder er gennemført. En leder af et bosted i København giver et indblik i oplevelsen og fortæller om den læring, som tilsynet førte med sig.

 • Patienter anker fortsat flere sager om patienterstatning

  | 16. maj 2017 |

  3.203 sager blev indgivet til Ankenævnet for Patienterstatningen i 2016, viser nævnets netop publicerede årsberetning for 2016. Dermed stiger tilgangen af ankesager fortsat, om end ikke helt så hastigt som tidligere.

 • Antallet af sager i Det Psykiatriske Ankenævn stiger fortsat

  | 9. maj 2017 |

  I 2016 modtog Det Psykiatriske Ankenævn 207 klager over afgørelser truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn. Til sammenligning modtog nævnet 173 sager i 2015 og 143 sager i 2013. Det fremgår af nævnets årsberetning for 2016.

 • Værd at vide om det nye tilsyn med bosteder

  | 8. maj 2017 |

  I forbindelse med det risikobaserede tilsyn får en række bosteder for første gang tilsynsbesøg. En række af de faglige spørgsmål, som det indtil videre har givet anledning til, er nu samlet i en oversigt.

 • Patientsikkerhedskulturen er i rivende udvikling

  | 5. maj 2017 |

  Det vrimlede med inspirerende patientsikkerhedsprojekter i regioner og kommuner i 2016. Det viser den årlige Patientsikkerhedsrapport fra Styrelsen for Patientsikkerhed, som samler lokale patientsikkerheds-initiativer fra det forgangne år.

 • Ny strategi for inddragelse i styrelsens arbejde

  | 3. maj 2017 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed lancerer i dag en ny strategi for inddragelse af borgere og patienter i styrelsens arbejde. Strategien skal bidrage til, at borgere og patienters oplevelser i og viden om sundhedsvæsnet kommer med i styrelsens arbejde for patientsikkerhed.

 • Værd at vide om det nye tilsyn med tandlægeklinikker

  | 3. maj 2017 |

  I forbindelse med det risikobaserede tilsyn får en række tandlægeklinikker for første gang tilsynsbesøg. En række af de tandlægefaglige spørgsmål, som målepunkter og tilsyn indtil videre har givet anledning til, er nu samlet i en oversigt.

 • Medicin og fald står stadig for flest utilsigtede hændelser

  | 1. maj 2017 |

  Årsberetningen for Dansk Patientsikkerhedsdatabase viser, at medicinering og fald igen i 2016 var årsag til størstedelen af de rapporterede utilsigtede hændelser. Styrelsen un