×

Styrelsen for Patientsikkerhed blev oprettet i oktober 2015, ved en sammenlægning af Patientombuddet og Sundhedsstyrelsens tilsyn, autorisations- og embedslægevirksomhed.