×

Gebyr

Opdateret 22. januar 2019

Det sundhedsfaglige tilsyn

Alle behandlingssteder, der er omfattet af tilsynet med sundhedsloven, skal betale et årligt gebyr til Styrelsen for Patientsikkerhed, der dækker udgifterne forbundet med registrerings- og tilsynsordningen. Gebyrets størrelse afhænger af den kategori behandlingsstedet er indplaceret under samt behandlingsstedets årlige omsætning. Gebyrerne for 2019 er: 

Årlig omsætning

Kategori 1

Kategori 2

Kategori 3

Kategori 4

Kategori 5

Over 50.900 kr.

11.362 kr. 

7.578 kr.

4.164 kr.

2.344 kr.

2.009 kr.

25.451-50.900 kr.

5.681 kr.

3.789 kr.

2.082 kr.

1.172 kr.

1.004,5 kr. 

Under 25.450 kr. 

0,- kr.

0,- kr.

0,- kr.

0,- kr.

0,- kr.

Behandlingssteder, der skal betale halvt gebyr

Registrerede behandlingssteder med en årlig omsætning på mellem 25.451 kr. og 50.900 kr. (i 2019 pris- og lønniveau) skal kun betale halvdelen af det gebyr, der er pålagt den kategori, det er registreret i. Omsætningen omfatter behandlingsstedets samlede nettoomsætning, uanset om denne stammer fra sundhedsfaglig behandling eller andre aktiviteter.

Behandlingssteder, der skal ikke betale gebyr

Følgende behandlingssteder skal registrere sig i Behandlingsstedsregistret, men er undtaget for at betale gebyr:

  • Større midlertidige behandlingssteder på arrangementer som festivaller, spejderlejre, sportsbegivenheder, humanitære organisationer, sportsklubber m.v. med over 1.000 deltagere, hvor udelukkende frivillige, ulønnede sundhedspersoner udfører sundhedsfaglig.
  • Faste behandlingssteder (ikke midlertidige), hvor udelukkende frivillige ulønnede sundhedspersoner udfører sundhedsfaglig behandling.

Du kan læse mere om reglerne for gebyrer på: regler og refusion af gebyrer

Ældretilsynet

Plejeenheder, som kun leverer plejeydelser efter servicelovens §§ 83-87, er ikke omfattet af et gebyr, da udgifterne forbundet med registrerings- og tilsynsordningen er dækket af SATS-puljeaftalen for 2018-21.

Derimod skal plejeenheder, der også er omfattet af styrelsens tilsyn med sundhedsloven, betale et årligt gebyr til Styrelsen for Patientsikkerhed. Læs mere om reglerne for gebyret under ”Det sundhedsfaglige tilsyn”.

Lovgivning

Bekendtgørelse om registrering af og tilsyn med offentlige og private behandlingssteder m.v.
(nr. 1405 af 1. december 2017)

Vejledningen om registrering af og tilsyn med offentlige og private behandlingssteder
(nr. 10202 af 1. december 2017)

Et lovforslag med ændring af styrelsens regler for registrerings- og gebyrordning for behandlingssteder er sendt i høring. Se forslaget på Høringsportalen.