×

Helbred og kørekort

Opdateret 8. december 2015

Oplysninger om helbred indgår ved ansøgning om og fornyelse af kørekort, ligesom ved dispensation for brug af sikkerhedssele eller styrthjelm - find vejledning om attester.

Kørekort og trafikmedicin

Styrelsen for Patientsikkerhed rådgiver praktiserende læger, politiet, andre myndigheder og forvaltninger om trafikmedicinske spørgsmål.

Spørgsmål om helbredsmæssige forhold i relation til kørekort rettes til den praktiserende læge, som ved behov kan søge hjælp hos enhederne for Tilsyn og Rådgivning i Randers, Kolding eller København afhængigt af bopæl. Det samme gælder spørgsmål til ansøgning om dispensation for styrthjelm eller sikkerhedssele.

Lovgivning

Vejledning nr. 9584 af 10. november 2013 om vurdering af helbredskrav til førere af motorkøretøjer

Bekendtgørelse af færdselsloven, LBK nr. 1386 af 11. december 2013

Vejledning nr. 9009 af af 27. december 2013 om ordination af afhængighedsskabende lægemidler