×

Registrer behandlingssted

Opdateret 21. december 2018

Som led i det sundhedsfaglige tilsyn skal alle private, kommunale, regionale og statslige sundhedsfaglige behandlingssteder registreres i behandlingsstedsregistret.

Behandlingsstedsregistret indeholder en oversigt over de registrerede behandlingssteder.

Registrer behandlingssted

For at registrere eller ændre en registrering, skal du vælge behandlingsstedets form.

Privat behandlingssted (med CVR-nummer)

Registrer og vedligehold behandlingssted

Login

For at registrere eller foretage ændringer til en registrering, skal du logge ind med medarbejdersignatur for den virksomhed, du vil registrere eller redigere oplysninger for.

Oplysninger i Sundhedsvæsenets OrganisationsRegister (SOR)

Virksomhedsoplysninger

Ved registrering skal der angives oplysninger om den virksomhed, som plejeenheden hører under.

Hvis din virksomhed ikke tidligere har været registreret i Sundhedsvæsenets OrganisationsRegister (SOR) eller i Styrelsen for Patientsikkerheds Behandlingsstedsregister, skal du først registrere dine virksomhedsoplysninger. Der vil i visningen allerede fremgå oplysninger om virksomheden, som er indhentet fra CVR-registret. Oplysningerne fra CVR-registeret kan dog tilrettes i de enkelte felter. 

Har du allerede registreret oplysninger om virksomheden, vil disse fremgå og kan redigeres.

Sundhedsinstitution og behandlere

Når virksomheden er oprettet, kan der tilføjes yderligere enheder, hvor der leveres ydelser efter servicelovens §§ 83-87 og/eller sundhedsfaglig behandling. Nogle virksomheder har flere enheder og skal oprette en enhed for hvert sted, hvor eller hvorfra der leveres pleje til ældre og/eller sundhedsfaglige behandling. Eksempelvis en leverandør af madservice med flere lokaliteter, hvor maden tilberedes eller et plejehjem med bebyggelser på forskellige adresser.

Ved registrering af enheden skal der tilføjes én eller flere behandlere. Du skal her angive navnet på enheden, som du er ved at registrere. Har enheden ikke tilknyttet et ydernummer, angives kun navnet på enheden.

Ved spørgsmål til SOR-oplysninger kan Sundhedsdatastyrelsen kontaktes på SORpost@sundhedsdata.dk eller på 32 68 53 41.

Oplysninger i Behandlingsstedsregistret

Enheder, der er omfattet af Styrelsen for Patientsikkerheds ældretilsyn, skal i forbindelse med registreringen oplyse hvilke plejeydelser efter servicelovens §§ 83-87, enheden leverer.

Enheder, der både leverer ydelser efter servicelovens §§ 83-87, og samtidig udfører sundhedsfaglig behandling, der er omfattet af Styrelsen for Patientsikkerheds sundhedsfaglige tilsyn, skal i forbindelse med registreringen oplyse hvilke plejeydelser efter servicelovens §§ 83-87, enheden leverer, samt oplyse behandlingsstedskategori, faktureringsoplysninger og oplysninger om virksomhedsansvarlig læge/tandlæge.

Ved spørgsmål til oplysninger i Behandlingsstedsregistret kan Styrelsen for Patientsikkerhed kontaktes på registrering@stps.dk eller på 72 28 67 00.

Tekniske krav

Det anbefales at du opgraderer din browser til den seneste version inden registrering. Brug f.eks. Google Chrome. Bemærk at browservinduet først må lukkes, når registreringen af plejeenheden er færdiggjort, da det afslutter registreringen.

Privat behandlingssted (uden CVR-nummer)

Registrer og vedligehold behandlingssted

Login

For at registrere et behandlingssted uden CVR-nummer, skal du logge ind med dit personlige NemID.

SE-nummer 

OBS: Har du et SE-nummer, skal du bruge formularen til registrering af behandlingssteder med CVR-nummer.

Ændring til registrering

Hvis du skal lave ændringer til registreringen af et behandlingssted, skal du skrive en mail til registrering@stps.dk, hvor du oplyser hvilke ændringer, der skal foretages, samt referencenummeret på den/de registreringer, der skal ændres.

Behandlingsstedsoplysninger

Hvis der foregår sundhedsfaglig behandling på en sundhedsinstitution, der er omfattet af Styrelsen for Patientsikkerheds sundhedsfaglige tilsyn, skal der tilføjes oplysninger om behandlingsstedskategori, faktureringsoplysninger og oplysninger om virksomhedsansvarlig læge/tandlæge.

Et behandlingssted er først registreret, når behandlingsstedsoplysningerne er tilføjet.

Hvis du har spørgsmål til behandlingsstedsoplysninger, kan du kontakte Styrelsen for Patientsikkerhed på registrering@stps.dk eller på 72 28 67 00.

Privathospital

Registrer og vedligehold behandlingssted

Login

For at registrere behandlingssteder på et privathospital, skal du logge ind med medarbejdersignatur fra det privathospital, der ejer behandlingsstedet.

Ændring til registrering

Hvis du skal foretage ændringer af behandlingsstedsoplysninger (Behandlingsstedskategori, virksomhedsansvarlige læge/tandlæge, omsætning og faktureringsoplysninger, m.v.), kan dette gøres ved at logge ind via linket til registrering af behandlingssted.

Hvis du skal foretage ændringer af SOR-oplysninger, skal du kontakte Sundhedsdatastyrelsen på sorpost@sundhedsdata.dk eller 32 68 53 41.

Behandlingsstedsoplysninger

Hvis behandlingsstedet (virksomheden) udfører sundhedsfaglig behandling, der er omfattet af Styrelsen for Patientsikkerheds sundhedsfaglige tilsyn, skal du tilføje oplysninger om behandlingsstedskategori, faktureringsoplysninger og oplysninger om virksomhedsansvarlig læge/tandlæge, m.v.

Et behandlingssted er først registreret, når behandlingsstedsoplysningerne er tilføjet.

Hvis du har spørgsmål til behandlingsstedsoplysninger, kan du kontakte Styrelsen for Patientsikkerhed på registrering@stps.dk eller på 72 28 67 00.

Kommunalt behandlingssted

Registrer og vedligehold behandlingssted

Login

For at registrere et kommunalt behandlingssted, skal du logge ind med medarbejdersignatur fra den kommune, der ejer behandlingsstedet.

Ændring til registrering

Hvis du skal lave ændringer til registreringen af et behandlingssted skal du skrive en mail til registrering@stps.dk, hvor du oplyser hvilke ændringer, der skal foretages, samt referencenummeret på den/de registreringer, der skal ændres.

Behandlingsstedsoplysninger

Hvis der foregår sundhedsfaglig behandling på en sundhedsinstitution, der er omfattet af Styrelsen for Patientsikkerheds sundhedsfaglige tilsyn, skal der tilføjes oplysninger om behandlingsstedskategori, faktureringsoplysninger og oplysninger om virksomhedsansvarlig læge/tandlæge.

Et behandlingssted er først registreret, når behandlingsstedsoplysningerne er tilføjet.

Styrelsen har også lavet en guide, der forklarer reglerne for registrering af kommunale behandlingssteder.
Hvis du har spørgsmål til behandlingsstedsoplysninger, kan du kontakte Styrelsen for Patientsikkerhed på registrering@stps.dk eller på 72 28 67 00.

Regionalt behandlingssted

Registrer og vedligehold behandlingssted

Alle regionale behandlingssteder skal registreres via registreringsformularen. 

Login

For at registrere et regionalt behandlingssted, skal du logge ind med en medarbejdersignatur fra den region, der ejer behandlingsstedet.

Ændring til registrering

Hvis du skal foretage ændringer af behandlingsstedsoplysninger (Behandlingsstedskategori, omsætning og faktureringsoplysninger, m.v.), kan dette gøres ved at logge ind via linket til registrering af behandlingssted.

Hvis du skal lave ændringer af SOR-oplysninger, skal du benytte den regionale adgang til SOR, regionerne tidligere har benyttet.  Ved spørgsmål kan Sundhedsdatastyrelsen kontaktes på sorpost@sundhedsdata.dk eller 32 68 53 41. 

Behandlingsstedsoplysninger

Hvis behandlingsstedet (virksomheden) udfører sundhedsfaglig behandling, der er omfattet af Styrelsen for Patientsikkerheds sundhedsfaglige tilsyn, skal du tilføje oplysninger om behandlingsstedskategori, faktureringsoplysninger og oplysninger om virksomhedsansvarlig læge/tandlæge, m.v.. Et behandlingssted er først registreret, når behandlingsstedsoplysningerne er tilføjet.

Hvis du har spørgsmål til behandlingsstedsoplysninger, kan du kontakte Styrelsen for Patientsikkerhed på registrering@stps.dk eller på 72 28 67 00.

Statsligt behandlingssted

Registrer og vedligehold behandlingssted

Login

For at registrere et statsligt behandlingssted, skal du logge ind med medarbejdersignatur for den myndighed/institution, der ejer behandlingsstedet.

Ændring til registrering

Hvis du skal foretage ændringer af behandlingsstedsoplysninger (Behandlingsstedskategori, omsætning og faktureringsoplysninger, m.v.), kan dette gøres ved at logge ind via linket til registrering af behandlingssted.

Hvis du skal lave ændringer af SOR-oplysninger, skal du kontakte Sundhedsdatastyrelsen på sorpost@sundhedsdata.dk eller 32 68 53 41.

Behandlingsstedsoplysninger

Hvis behandlingsstedet (virksomheden) udfører sundhedsfaglig behandling, der er omfattet af Styrelsen for Patientsikkerheds sundhedsfaglige tilsyn, skal du tilføje oplysninger om behandlingsstedskategori, faktureringsoplysninger m.v. Et behandlingssted er først registreret, når behandlingsstedsoplysningerne er tilføjet.

Hvis du har spørgsmål til behandlingsstedsoplysninger, kan du kontakte Styrelsen for Patientsikkerhed på registrering@stps.dk eller på 72 28 67 00 

Hvilke steder skal registreres?

Du kan læse mere om, hvilke behandlingssteder (virksomheder), der skal registreres, og hvilken betydning organiseringen af behandlingsstedet har for registreringen på siden Hvilke behandlingssteder skal registreres.

Hvilken kategori skal jeg registrere behandlingsstedet i?

Er du i tvivl om, hvilken kategori du skal registrere behandlingsstedet i? Læs mere om behandlingsstedskategori.

Er behandlingsstedet omfattet af bagatelgrænserne eller undtagelser?

Er behandlingsstedet om fattet af undtagelser, bagatelgrænsen eller af reglerne om halvt gebyr, kan du læse mere om reglerne på siden Bagatelgrænser og undtagne behandlingssteder.

Skal du lukke et behandlingssted?

Hvis du skal lukke behandlingsstedet, kan du læse mere herom på siden Lukning af behandlingssted

Hvad hvis behandlingsstedet er undtaget registrering, og jeg skal foretage underretning?

Læs mere om underretningspligten, hvis behandlingsstedet ikke er omfattet af registreringspligten.

Support

Skærmbillede af registreringSpørgsmål om behandlingsstedsoplysninger, herunder oplysninger om behandlingsstedets:

 • Behandlingsstedskategori
 • Virksomhedsansvarlig læge/tandlæge
 • E-mail til gebyropkrævning
 • EAN-nummer

Skal rettes til Styrelsen for Patientsikkerhed på registrering@stps.dk eller vores hotline på 72 28 67 00.

 

SundhedsinstitutionerSpørgsmål om virksomheden, sundhedsinstitutioner og behandlere, herunder oplysninger om behandlingsstedets:

 • Navn
 • Adresser (post-, besøgs- og aktivitetsadresse)
 • Telefonnummer
 • Hjemmesideadresse
 • CVR-nummer
 • Enhedstype
 • Hovedspeciale og bispeciale(r)
 • Behandlingsstedets organisatoriske tilhørsforhold

Skal rettes til Sundhedsdatastyrelsen sorpost@sundhedsdata.dk  eller på 32 68 53 41.

Gebyr

Alle behandlingssteder skal betale et årligt gebyr til Styrelsen for Patientsikkerhed, der dækker udgifterne forbundet med registrerings- og tilsynsordningen. Gebyrets størrelse afhænger af den kategori, som behandlingsstedet er indplaceret under.

Se de aktuelle gebyrer

 • Sundhedsinstitutioner
 • Sundhedsinstitutioner