×

Registrering i behandlingsstedsregistret

Opdateret 25. april 2018

Som led i det risikobaserede tilsyn skal alle private, kommunale, regionale og statslige sundhedsfaglige behandlingssteder registreres i behandlingsstedsregistret.

Registrer behandlingssted

For at registrere eller ændre en registrering, skal du vælge behandlingsstedets form.

Privat behandlingssted (med CVR-nummer)

Registrer behandlingssted

Login

For at registrere eller foretage ændringer til en registrering, skal du logge ind med medarbejdersignatur for den virksomhed, du vil registrere eller redigere oplysninger for.

Oplysninger i Sundhedsvæsenets OrganisationsRegister (SOR)

Virksomhedsoplysninger

Ved registrering skal der angives oplysninger om den virksomhed, som behandlingsstedet hører under.

Hvis din organisation ikke tidligere har været registreret i Sundhedsvæsenets OrganisationsRegister (SOR) eller i Styrelsen for Patientsikkerheds Behandlingsstedsregister, skal du først registrere dine virksomhedsoplysninger. Der vil i visningen allerede fremgå oplysninger om virksomheden, som er indhentet fra CVR-registret. Oplysningerne fra CVR-registeret kan dog tilrettes i de enkelte felter.

Har du allerede registreret oplysninger om virksomheden vil disse fremgå og kan redigeres.

Sundhedsinstitution og behandlere

Når virksomheden er oprettet kan der tilføjes sundhedsinstitutioner. En sundhedsinstitution er en enhed, hvori der kan foregå behandling. Nogle virksomheder har flere sundhedsinstitutioner og skal oprette en sundhedsinstitution for hvert sted, der udføres behandling, fx en vaccinationsvirksomhed med flere klinikker.

Ved registrering af sundhedsinstitutionen skal der tilføjes én eller flere behandlere. Behandlerne er de personer, der udfører sundhedsfaglig behandling på sundhedsinstitutionen og deres ydernummer. Har behandleren ikke et ydernummer, angives kun navn.

Ved spørgsmål til SOR-oplysninger kan Sundhedsdatastyrelsen kontaktes på SORpost@sundhedsdata.dk eller på 32 68 53 41.

Behandlingsstedsoplysninger

Hvis der foregår sundhedsfaglig behandling på en sundhedsinstitution, der er omfattet af Styrelsen for Patientsikkerheds risikobaserede tilsyn skal der tilføjes oplysninger om behandlingsstedskategori, faktureringsoplysninger og oplysninger om virksomhedsansvarlig læge/tandlæge.

Ved spørgsmål til behandlingsstedsoplysninger kan Styrelsen for Patientsikkerhed kontaktes på registrering@sst.dk eller på 72 28 67 00.

Privat behandlingssted (uden CVR-nummer)

Registrer behandlingssted

Login

For at registrere et behandlingssted uden CVR-nummer, skal du logge ind med dit personlige NemID.

SE-nummer 

OBS: Har du et SE-nummer, skal du bruge formularen til registrering af behandlingssteder med CVR-nummer.

Ændring til registrering

Hvis du skal lave ændringer til registreringen af et behandlingssted, skal du skrive en mail til registrering@sst.dk, hvor du oplyser hvilke ændringer, der skal foretages, samt referencenummeret på den/de registreringer, der skal ændres.

Behandlingsstedsoplysninger

Hvis der foregår sundhedsfaglig behandling på en sundhedsinstitution, der er omfattet af Styrelsen for Patientsikkerheds risikobaserede tilsyn, skal der tilføjes oplysninger om behandlingsstedskategori, faktureringsoplysninger og oplysninger om virksomhedsansvarlig læge/tandlæge.

Et behandlingssted er først registreret, når behandlingsstedsoplysningerne er tilføjet.

Hvis du har spørgsmål til behandlingsstedsoplysninger, kan du kontakte Styrelsen for Patientsikkerhed på registrering@sst.dk eller på 72 28 67 00.

Privathospital

Registrer behandlingssted

Login

For at registrere behandlingssteder på et privathospital, skal du logge ind med medarbejdersignatur fra det privathospital, der ejer behandlingsstedet.

Ændring til registrering

Hvis du skal lave ændringer til registreringen af et behandlingssted, skal du skrive en mail til registrering@sst.dk, hvor du oplyser hvilke ændringer, der skal foretages, samt referencenummeret på den/de registreringer, der skal ændres.

Behandlingsstedsoplysninger

Hvis der foregår sundhedsfaglig behandling på en sundhedsinstitution, der er omfattet af Styrelsen for Patientsikkerheds risikobaserede tilsyn skal der tilføjes oplysninger om behandlingsstedskategori, faktureringsoplysninger og oplysninger om virksomhedsansvarlig læge/tandlæge. ¨

Et behandlingssted er først registreret, når behandlingsstedsoplysningerne er tilføjet.

Hvis du har spørgsmål til behandlingsstedsoplysninger, kan du kontakte Styrelsen for Patientsikkerhed på registrering@sst.dk eller på 72 28 67 00.

Kommunalt behandlingssted

Registrer behandlingssted

Login

For at registrere et kommunalt behandlingssted, skal du logge ind med medarbejdersignatur fra den kommune, der ejer behandlingsstedet.

Ændring til registrering

Hvis du skal lave ændringer til registreringen af et behandlingssted skal du skrive en mail til registrering@sst.dk, hvor du oplyser hvilke ændringer, der skal foretages, samt referencenummeret på den/de registreringer, der skal ændres.

Behandlingsstedsoplysninger

Hvis der foregår sundhedsfaglig behandling på en sundhedsinstitution, der er omfattet af Styrelsen for Patientsikkerheds risikobaserede tilsyn, skal der tilføjes oplysninger om behandlingsstedskategori, faktureringsoplysninger og oplysninger om virksomhedsansvarlig læge/tandlæge.

Et behandlingssted er først registreret, når behandlingsstedsoplysningerne er tilføjet.

Styrelsen har også lavet en guide, der forklarer reglerne for registrering af kommunale behandlingssteder.
Hvis du har spørgsmål til behandlingsstedsoplysninger, kan du kontakte Styrelsen for Patientsikkerhed på registrering@sst.dk eller på 72 28 67 00.

Regionalt behandlingssted

Registrer behandlingssted

 

Alle regionale behandlingssteder, der ikke er sygehusafdelinger, skal registreres via registreringsformularen. 

Skal der registreres eller laves ændringer til en sygehusafdeling eller sygehus, skal dette som tidligere ske via Sundhedsdatastyrelsen.

Login

For at registrere et regionalt behandlingssted, skal du logge ind med en medarbejdersignatur fra den region, der ejer behandlingsstedet.

Ændring til registrering

Hvis du skal lave ændringer til registreringen af et behandlingssted, skal du skrive en mail til registrering@sst.dk, hvor du oplyser hvilke ændringer, der skal foretages, samt referencenummeret på den/de registreringer, der skal ændres.

Behandlingsstedsoplysninger

Hvis der foregår sundhedsfaglig behandling på en sundhedsinstitution, der er omfattet af Styrelsen for Patientsikkerheds risikobaserede tilsyn skal der tilføjes oplysninger om behandlingsstedskategori, faktureringsoplysninger og oplysninger om virksomhedsansvarlig læge/tandlæge. Et behandlingssted er først registreret, når behandlingsstedsoplysningerne er tilføjet.

Hvis du har spørgsmål til behandlingsstedsoplysninger, kan du kontakte Styrelsen for Patientsikkerhed på registrering@sst.dk eller på 72 28 67 00.

Statsligt behandlingssted

Registrer behandlingssted

Login

For at registrere et statsligt behandlingssted, skal du logge ind med medarbejdersignatur for den myndighed/institution, der ejer behandlingsstedet.

Ændring til registrering

Hvis du skal lave ændringer til registreringen af et behandlingssted skal du skrive en mail til registrering@sst.dk, hvor du oplyser hvilke ændringer, der skal foretages, samt referencenummeret på den/de registreringer, der skal ændres.

Behandlingsstedsoplysninger

Hvis der foregår sundhedsfaglig behandling på en sundhedsinstitution, der er omfattet af Styrelsen for Patientsikkerheds risikobaserede tilsyn skal der tilføjes oplysninger om behandlingsstedskategori, faktureringsoplysninger og oplysninger om virksomhedsansvarlig læge/tandlæge. Et behandlingssted er først registreret, når behandlingsstedsoplysningerne er tilføjet.

 Hvis du har spørgsmål til behandlingsstedsoplysninger, kan du Styrelsen for Patientsikkerhed på registrering@sst.dk eller på 72 28 67 00.

 

Support

Skærmbillede af registreringSpørgsmål om behandlingsstedsoplysninger, herunder oplysninger om behandlingsstedets:

 • Behandlingsstedskategori
 • Virksomhedsansvarlig læge/tandlæge
 • E-mail til gebyropkrævning
 • EAN-nummer

Skal rettes til Styrelsen for Patientsikkerhed på registrering@sst.dk eller vores hotline på 72 28 67 00.

 

SundhedsinstitutionerSpørgsmål om virksomheden, sundhedsinstitutioner og behandlere, herunder oplysninger om behandlingsstedets:

 • Navn
 • Adresser (post-, besøgs- og aktivitetsadresse)
 • Telefonnummer
 • Hjemmesideadresse
 • CVR-nummer
 • Enhedstype
 • Hovedspeciale og bispeciale(r)
 • Behandlingsstedets organisatoriske tilhørsforhold

Skal rettes til Sundhedsdatastyrelsen sorpost@sundhedsdata.dk  eller på 32 68 53 41.

Gebyr

Alle behandlingssteder skal betale et årligt gebyr til Styrelsen for Patientsikkerhed, der dækker udgifterne forbundet med registrerings- og tilsynsordningen. Gebyrets størrelse afhænger af den kategori, som behandlingsstedet er indplaceret under.

Se de aktuelle gebyrer

 • Sundhedsinstitutioner
 • Sundhedsinstitutioner