×

Indberetning af en autoriseret sundhedsperson

Opdateret 21. februar 2017

Hvis du har mistanke om, at en sundhedsperson har et misbrug, er syg eller på grund af faglige problemer udgør en risiko for sine patienter, kan du indberette ham eller hende til Styrelsen for Patientsikkerhed ved at kontakte den relevante kontor for Tilsyn og Rådgivning.

Indberetning kræver ikke samtykke fra den person, man indberetter, men vi vil i en tilsynssag orientere om, hvilke oplysninger der ligger til grund for tilsynet.

Skriftlig indberetning

En skriftlig indberetning bør være så detaljeret som muligt. Den kan for eksempel indeholde følgende oplysninger:

  • Sundhedspersonens navn, titel (læge, tandlæge, sygeplejerske og lign.), arbejdssted og eventuel privatadresse, hvis det er muligt.
  • Dine egne kontaktoplysninger og din relation til vedkommende (f.eks. kollega, ven, patient).
  • En beskrivelse af problemet.
  • Hvor og hvornår hændelsen fandt sted, og hvem der ellers var til stede, hvis der er tale om en specifik hændelse
  • En beskrivelse af situationen, hvor sundhedspersonens adfærd og fremtræden har været mistænkelig, hvis der tale om en mistanke om misbrug.
  • Et referat fra ledelsens samtaler med sundhedspersonen, udtalelser fra kolleger mm., hvis du er arbejdsgiver.
  • En kopi af journal og epikrise, hvis du er sundhedspersonens læge.
  • En kopi af ekspeditionslister, recepter mm., hvis du er apoteker.

Du skal indberette via sikker post, hvis indberetningen indeholder personfølsomme oplysninger, fx. helbredsoplysninger eller cpr-numre.

Rådgivning

Du er altid velkommen til at ringe til Styrelsen for Patientsikkerhed og få rådgivning om, hvordan du skal forholde dig i forhold til en  mistanke og eventuelt også, hvordan du kan skrive en indberetning.

Det kan være en god idé at kontakte os tidligt i forløbet, da vi kan vejlede f.eks. arbejdsgivere om, hvordan de skal håndtere sagerne.

I perioden indtil der tages professionelt hånd om sundhedspersonens problemer, kan sundhedspersonen udgøre en fare for patientsikkerheden. Det er derfor misforstået loyalitet at lade være med at indberette for eksempel en kollega.

En tidlig indsats giver et bedre forløb og større muligheder for at rette op på problemer, inden de får konsekvenser for patientsikkerheden eller for sundhedspersonens arbejds- og privatliv.

Arbejdet med indberetningerne

Når Styrelsen for Patientsikkerhed får indberetninger om mulig sygdom eller misbrug hos en sundhedsperson eller indberetninger om, at en sundhedsperson ikke følger de faglige normer, undersøger vi, om mistanken er begrundet eller ej. Hvis mistanken er begrundet, iværksætter vi de nødvendige tiltag.

Som indberetter er du ikke part i en eventuel tilsynssag. Hvis du indberetter til os, vil du derfor ikke blive orienteret om, hvordan vi går videre med henvendelsen, hvor langt vi er i undersøgelsen, eller hvad afgørelsen bliver.