Strategi for tilsyn

18-12-2017

Strategi for tilsyn er en delstrategi, der skal medvirke til at øge patientsikkerheden samt understøtte målet om et sikkert og lærende sundhedsvæsen.

Tilsynsstrategien sætter rammerne for det risikobaserede tilsyn og beskriver, hvordan styrelsen vil føre, tilrettelægge, og videreudvikle tilsynsopgaven frem mod 2019.

Læs strategi for det risikobaserede tilsyn