Kommunikationsstrategi

22-12-2017

Kommunikation er et væsentligt aspekt af arbejdet med alle pejlemærker og udviklingsprojekter og den understøtter styrelsens vision om et sikkert og lærende sundhedsvæsen.

Kommunikation er et væsentligt aspekt af arbejdet med alle pejlemærker og udviklingsprojekter under Styrelsen for Patientsikkerheds 2019-strategi og understøtter styrelsens vision om et sikkert og lærende sundhedsvæsen.

Styrelsens kommunikationsstrategi understøtter målet om at skabe en sammenhængende og professionel kommunikation, der afspejler styrelsens værdier om åbenhed og troværdighed.

Styrelsen har, som led i kommunikationsindsatsen, igangsat arbejdet med en ny hjemmeside, der i højere grad end nu skal afspejle en modtagerorienteret og inddragende tilgang til kommunikationsopgaven.

Læs kommunikationsstrategien