Strategi for læring

30-09-2016

Styrelsen for Patientsikkerheds strategi for læring er en delstrategi, der er underordnet styrelsens organisationsstrategi.

Strategien for læring understøtter styrelsens mission, ”Vi arbejder for, at det er trygt at være patient” og styrelsens vision, ”Et sikkert og lærende sundhedsvæsen”. Strategiperioden løber fra 2016 til 2019.

Strategien retter sig mod de cirka 300.000 danskere som arbejder med sundhed og ældrepleje. En række af sundhedsvæsenets aktører har bidraget til grundlaget for strategien.

Læs Strategi for læring