DPSD-driftsgruppen

Det overordnede formål med driftsgruppen er at rådgive Styrelsen for Patientsikkerhed om udvikling og vedligeholdelse af DPSD og samarbejde med styrelsen om de initiativer, styrelsen sætter i værk.

Opgaver og funktioner

  • rådgive styrelsen om ændringsønsker i forhold til, hvilke forbedringer og konsekvenser de medfører, og hvordan de skal prioriteres.
  • bidrage til at kvalificere ændringsønsker og udvikling af DPSD
  • bistå styrelsen ved test af løsninger
  • kommentere på skriftligt materiale
  • deltage i arbejdsgrupper
  • besvare forskellige henvendelser fra styrelsen og opsamling/tilbagemelding på opgaver stillet af styrelsen og driftsgruppen

Ændringsønsker

Hvis du som DPSD-superbruger har ønsker til DPSD, kan du indmelde dem til den driftsgrupperepræsentant, som repræsenterer din region eller kommune

Kontakt oplysninger til driftsgrupperepræsentanterne fremgår nedenfor: