Medicin uden skade

Der skal gøres en ekstra indsats for at øge sikkerheden omkring lægemidler og medicinering i Danmark. Målet er at nedbringe forekomsten af alvorlige medicinskader i Danmark gennem programmet Medicin uden skade. Programmet udspringer af WHO’s globale initiativ Medication Without Harm, der vil halvere mængden af medicinfejl på verdensplan inden 2022. Det vil ikke alene øge patientsikkerheden væsentligt – der er også mange penge at spare for sundhedsvæsenet.

Medicin uden skade er et projekt, som har til formål at øge patientsikkerheden ved medicinering. Projektet har bred opbakning fra det samlede danske sundhedsvæsen. Styrelsen for Patientsikkerhed og Dansk Selskab for Patientsikkerhed koordinerer indsatsen i fællesskab.

Der er behov for at gøre en ekstra indsats for at øge sikkerheden omkring lægemidler og medicinering i Danmark. Derfor er en række myndigheder og organisationer gået sammen om Medicin uden skade. Målet er at nedbringe antallet af alvorlige medicinskader i Danmark. Det udspringer af WHO’s globale initiativ Medication Without Harm, der har til formål at halvere mængden af medicinfejl på verdensplan inden 2022.

Formålet med Medicin uden skade

Programkomiteen for Medicin uden skade har repræsentation fra en lang række interessenter i sundhedsvæsenet, som alle er enige om, at projektet ikke har til formål at opfinde nye løsninger. Snarere er opgaven en kortlægning af, hvor fejlene typisk sker, og derefter indkredsning af løsninger, som fungerer i praksis. Opgaven i Medicin uden skade er derfor at koordinere udbredelsen af tiltag, der har vist sig at være effektive, samt at skabe synergi mellem dem.

Medicin uden skade ønsker ligeledes at være en katalysator for nye samarbejder inden for patientsikkerhed på medicinområdet.

Programkomitéen for Medicin uden skade

 • Sundhedsstyrelsen
 • Lægemiddelstyrelsen
 • Danske Regioner
 • Danmarks Apotekerforening
 • Danske Patienter
 • KL
 • Lægeforeningen
 • Dansk Sygeplejeråd
 • PharmaDanmark
 • FOA
 • Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM)
 • Dansk Selskab for Patientsikkerhed
 • Styrelsen for Patientsikkerhed
 • Pårørenderepræsentant

Særlige indsatsområder

WHO har udpeget tre særlige indsatsområder, som Medicin uden skade også har fokus på: Polyfarmaci, overgange og højrisikosituationer.

For hvert af de tre initiativer er det hensigten at udarbejde en række danske indsatser, fx strategier, handleplaner, vejledende dokumenter, målinger og implementeringsprojekter.

Polyfarmaci

En patients rutinemæssige og samtidige brug af 4 præparater eller flere dagligt. Præparater omfatter receptpligtig medicin, håndkøbsmedicin og traditionel medicin.

Overgange

Når en patient/borger bevæger sig mellem afdelinger, sektorer og personaler.

Højrisikosituationer

Betydningen af medicinfejl er større i visse kliniske situationer, fx når der er tale om indlagte patienter, børn og ældre eller samtidig nyre- eller leversygdom. Omhandler også særlige højrisikolægemidler.

Medicin uden skade

Et globalt initiativ for patientsikkerhed

Om WHO-initativet

Medication without Harm er det tredje verdensomspændende initiativ vedrørende patientsikkerhed, som WHO har lanceret. Temaerne for de to første WHO-initiativer var Clean Care is Safer Care (2005) og Safe Surgery Saves Lives (2008).

Medication without Harm ledsages af en kampagne, der skal øge opmærksomheden på medicinsikkerhed blandt sundhedspersonale, borgere, patienter og pårørende.

Læs mere om kampagnen og download kampagnemateriale på WHO’s hjemmeside