Projekter

Projekter Palliation Medicinhåndterig Undersøgelse og behandling Polyfarmaci og medicingennemgang Patientovergange Forebyggelse Arbejdsgange Dysfagi