Tilsyn med vaccinationsområdet

Styrelsen for Patientsikkerhed har tidligere ført tilsyn med vaccinationsområdet i sundhedsvæsenet. Find målepunkter og erfaringsopsamling fra tilsynet.

Bemærk, at målepunkter og referencer er historiske og kan være forældede.