Tilsyn med speciallægepraksis i psykiatri

Styrelsen for Patientsikkerhed har tidligere gennemført en række tilsyn med speciallægeklinikker i psykiatri. Find målepunkter og erfaringsopsamling fra tilsynet.

Bemærk, at målepunkter og referencer er historiske og kan være forældede.