Tilsyn med osteopatiområdet

Styrelsen for Patientsikkerhed har tidligere gennemført en række tilsyn på osteopatiområdet. Find målepunkter og erfaringsopsamling fra tilsynet.

Bemærk, at målepunkter og referencer er historiske og kan være forældede.