Tilsyn med føde- og jordemoderområdet

Styrelsen for Patientsikkerhed har tidligere ført tilsyn med føde- og jordemoderområdet i sundhedsvæsenet. Find målepunkter, refleksionspunkter og erfaringsopsamling fra tilsynet.

Bemærk, at målepunkter og referencer er historiske og kan være forældede.