Tilsyn med fængsler

Styrelsen for Patientsikkerhed har tidligere ført tilsyn med fængsler. Find målepunkter og erfaringsopsamling fra tilsynet.

Bemærk, at målepunkter og referencer er historiske og kan være forældede.