Tilsyn med det præhospitale område

Styrelsen for Patientsikkerhed har tidligere ført tilsyn med det præhospitale område i sundhedsvæsenet. Find målepunkter, refleksionspunkter og erfaringsopsamling fra tilsynet.

Bemærk, at målepunkter og referencer er historiske og kan være forældede.