Tilsyn med det kliniske diætistområde

Styrelsen for Patientsikkerhed har tidligere gennemført en række tilsyn med det kliniske diætistområde. Find målepunkter og erfaringsopsamling fra tilsynet.

Bemærk, at målepunkter og referencer er historiske og kan være forældede.