Tilsyn med COVID-19 vaccinationscentre

Styrelsen for Patientsikkerhed har tidligere ført tilsyn medCOVID-19 vaccinationscentre i sundhedsvæsenet. Find målepunkter og erfaringsopsamling fra tilsynet.

Bemærk, at målepunkter og referencer er historiske og kan være forældede.