Tilsyn med COVID-19 testcentre

Styrelsen for Patientsikkerhed har tidligere ført tilsyn med COVID-19 testcentre i sundhedsvæsenet. Find målepunkter og erfaringsopsamling fra tilsynet

Bemærk, at målepunkter og referencer er historiske og kan være forældede.