Tilsyn med behandling med methotrexat

Styrelsen for Patientsikkerhed har tidligere gennemført en række tilsyn med behandling med methotrexat. Find målepunkter og erfaringsopsamling fra tilsynet.

Bemærk, at målepunkter og referencer er historiske og kan være forældede.