Tilsyn med behandlerfarmaceutområdet

Styrelsen for Patientsikkerhed har tidligere gennemført en række tilsyn på behandlerfarmaceutområdet. Find målepunkter og erfaringsopsamling fra tilsynet.

Bemærk, at målepunkter og referencer er historiske og kan være forældede.