Tilsyn med bandagistområdet

Styrelsen for Patientsikkerhed har tidligere gennemført en række tilsyn på bandagistområdet. Find målepunkter, refleksionspunkter og erfaringsopsamling fra tilsynet.

Bemærk, at målepunkter og referencer er historiske og kan være forældede.