Tilsyn med asylcentre

Styrelsen for Patientsikkerhed har tidligere gennemført en række tilsyn med asylcentre i sundhedsvæsenet. Find målepunkter, refleksionspunkter og erfaringsopsamling fra tilsynet.

Bemærk, at målepunkter og referencer er historiske og kan være forældede.