Plejeenheden Sandgårdsparken

19-01-2024

Styrelsen for Patientsikkerhed giver på baggrund af ældretilsynet den 14. november 2023 et påbud efter servicelovens § 150 d til plejeenheden Sandgårdsparken

Afgørelse om påbud

Styrelsen for Patientsikkerhed påbyder, at plejeenheden skal

a. sikre borgernes selvbestemmelse og livskvalitet (tema 1)

b. sikre borgernes trivsel og relationer (tema 2)

c. sikre, at der anvendes faglige metoder og arbejdsgange til sikring af,
at der ydes hjælp, omsorg og pleje af den fornødne kvalitet (tema 3)

d. sikre, at organisering og kompetencer understøtter varetagelse af
kerneopgaven (tema 4)

e. sikre procedurer og dokumentationspraksis, der understøtter, at
der ydes hjælp, omsorg og pleje af fornøden kvalitet (tema 5)

f. sikre den fornødne kvalitet i forhold til tilbud om aktiviteter og
genoptræningsforløb til borgerne (tema 6)

Se i øvrigt vedlagte Tilsynsrapport, pkt. 3, for en nærmere beskrivelse af,
hvilke målepunkter inden for ovennævnte temaer, der har givet anledning
til fund under tilsynsbesøget den 14. november 2023.

Påbuddet skal være efterlevet senest den 9. februar 2024.

Læs hele påbuddet

Læs tilsynsrapporten