Plejecenter Klippebo

02-02-2024

Styrelsen for Patientsikkerhed giver på baggrund af ældretilsynet den 7. december 2023 et påbud efter servicelovens § 150 d til Plejecenter Klippebo

Afgørelse om påbud
 

Styrelsen for Patientsikkerhed påbyder Plejecenter Klippebo, at plejeenheden skal:

 a)   sikre borgernes selvbestemmelse og livskvalitet (tema 1),

b)   sikre borgernes trivsel og relationer (tema 2),

c)    sikre, at der anvendes faglige metoder og arbejdsgange til sikring af, at der ydes hjælp, omsorg og pleje af den fornødne kvalitet (tema 3),

d)   sikre, at organisering og kompetencer understøtter varetagelse af kerneopgaven (tema 4), og

e)   sikre den fornødne kvalitet i forhold til tilbud om aktiviteter og genoptræningsforløb til borgerne (tema 6).

 Se vedlagte Tilsynsrapport, pkt. 3, for en nærmere beskrivelse af, hvilke målepunkter inden for ovennævnte temaer, der har givet anledning til fund under tilsynsbesøget den 7. december 2023.

 Påbuddet skal være efterlevet senest den 23. februar 2024.

Læs hele påbuddet

Læs tilsynsrapporten